• Kupte si některý z kvalifikovaných produktů ASUS v době od 23.02.2015 do 29.02.2016.

  • Zaregistrujte svůj produkt na této webové stránce a nahrajte svůj nákupní doklad do 15 dní ode dne nákupu.

  • Pokud naleznete na Vašem výrobku technickou závadu, kontaktujte ASUS servis, závadu nahlaste a zajistěte si opravu.

  • Zadejte požadavek na vrácení peněz na této webové stránce do třiceti dnů ode dne, kdy byl Váš produkt opraven. Budete požádáni o reklamační dokumenty.

  • Vrátíme Vám peníze na Váš účet do třiceti dnů ode dne schválení Vašeho požadavku.